MUZEY – MA’DENIYAT OSHAG’I

Milletti millet dep ajiraliwinin’ en’ tiykarg’i sebeplerinin’ biri bul – tili, dini, xalqinin’ tariyxiy baylig’i ha’m de o’z qaharmanlari esaplanadi.

Eski zatlardi jiynap sol xaliqtin’ etnografiyasin, u’rip-a’det da’stu’rlerin u’yrenip awilma-awil gezgen I.Savickiy ulli qaharmanliq etip qaraqalpaq xalqina u’lken estelik qaldirip muzey etip xaliqqa ina’m etti.

Pu’tkil du’nya ju’zinin’ xalqi usi muzeydi bir ko’riw ushin tu’rli ma’mleketlerden kelip tamasha etedi.

Qalamiz shirayina shiray bergen imarat I.Savickiy atindag’i muzey bolip,ol pu’tkil du’nyag’a “Sho’ldegi Luvr” ati menen belgili.

Usi jildin’ 29-yanvar ku’ni Nawayi ma’mleketlik ka’nshilik institute No’kis filiali jaslari da topar bashilari menen birgelikte bul muzeyge barip u’lken ta’sirler ha’m ma’deniy zawiq penen qaytti.

Muzey ishindegi barliq qol miynetleri skulptorliq g’a’ziyneler adamdi sol du’nyag’a bir sayaxat etkendey boldi. Muzey eksponatlari ha’m de ren’be-ren’ tabilmalarda tariyximizdin’ bay ekenliginen da’rek beredi.

O’tmishsiz keleshek qurilmaydi degendey, mine usinday tariyxi bay eldin’ perzentleri, a’lbette keleshekti bekkem quradi dep isenim bildiremiz.

Q.Uzaqova,

1-A,B “Ka’nshilik isi” topar basshisi.