ФИЛИАЛ СТУДЕНТЛЕРИНИҢ ГАРНИЗОНFА САЯХАТЫ

14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен ӨзЛиДеП Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен пайтахтымыздағы жоқары оқыў орынларында оқып атырған партияның белсенди жасларының қатнасыўында Арқа-батыс әскерий округи гарнизонына саяхат шɵлкемлестирилди.

Бул илажға Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалының белсенди студент-жаслары да қатнасты. Қатнасыўшылар жақында ири оңлаўдан шыққан Мобилизациялық шақырыў резерви батальонының имараты менен танысты.

Бир ўақыттың ɵзинде 500 әскерди жайластырыў имканиятына ийе болған имаратта әскерлер ҳәм хызметкерлер ушын барлық қолайлықлар жаратылған. Кең ҳәм ықшам жатақханалар,  бөлим командирлери ушын хызмет бөлмелери,  шынығыў ҳәм оқыў және турмыслық хызмет кɵрсетиў бөлмелери, 200 орынға мөлшерленген мәжилислер залы, 600 орынлық асхана усылар қатарына киреди.

Сондай-ақ, батальон имаратында әскерлердиң руўхый дем алыўы, заманагɵй мәлимлеме технологияларынан пайдаланыўы ушын да барлық қолайлықлар жаратылған. Имараттағы 7 мың дана кɵркем әдебият ҳәм 10 мың дана электрон китапқа ийе және Ziyo-net миллий мәлимлеме-билимлендириў тармағына жалғанған китапхана күни-түни әскерлердиң ықтыярында.

Саяхат даўамында әскерий батальонның мәжилислер залында майор У.Додаевтың қатнасыўында ушырасыў болып ɵтти. Пикир алысыў процесинде жаслар мобилизациялық шақырыў резерви ҳәм мүддетли шақырыўдың өзгешелиги, әскерий хызметти ɵтеген жасларға берилип атырған жеңилликлер, сондай-ақ, хызметке қабыл етиў шәртлери сыяқлы өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.