ЖЫЛ БЕЛСЕНДИЛЕРИ СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Бүгин Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында жыл даўамында ҳәр қыйлы таңлаўларға, руўхый-мәдений илажларға белсене қатнасып киятырған профессор-оқытыўшылар ҳәм студент-жасларды салтанатлы сыйлықлаў кешеси болып өтти.

Онда филиалдың Оқыў ҳәм тәрбиялық ислер бойынша директор орынбасары Д.Жумамуратов, филиалдың Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлиминиң баслығы Н.Қыдырниязов, филиалдың Тәбийғый ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер кафедрасының баслығы К.Джақсымуратов, Тәлим сапасын қадағалаў бөлими баслығы С.Тлеўмуратов ҳәм басқалар жыл даўамында өзлериниң белсендилигин көрсетип киятырған профессор-оқытыўшыларды ҳәм студент-жасларға миннетдаршылық билдирип, оларға диплом ҳәм «Ҳүрмет жарлық»ларын салтанатлы тәризде тапсырды.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.