“DEVELOPING SPEECH” ТЕМАСЫНДАҒЫ АШЫҚ САБАҚ

Бүгин Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы Тәбийғый ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер кафедрасы профессор-оқытыўшылары тәрепинен 2020/2021-оқыў жылы гүзги семестри даўамында өткерилетуғын Ашық сабақлар режесине муўапық инглис тили пәнинен ашық сабақ болып өтти.

Филиалдың инглис тили пәни ассистент-оқытыўшысы Қансулыў Узақова кәншилик иси қәнигелиниң 2-курс студентлери ушын “Developing speech” («Инглис тилинде сөйлеўди раўажландырыў») темасында ашық сабақ өтти.

Ашық сабақта Қ.Узақова «Ice breaker», «Brain storming», «Fish skeleton», «Running dictation», «Pyramids» интерактив методларынан пайдаланған ҳалда студент-жасларға инглис тилинде еркин пикирлерин жеткере алыўына, сөз байлығын еле де арттырыў бойынша билим көнликпелерин әмелий тәризде жеткерип берди.

Ашық сабақта Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң аўдарма теориясы кафедрасы баслығы, филология илимлериниң кандидаты, доцент Ж.Сейтжанов эксперт сыпатында қатнасты.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.