ФИЛИАЛ СТУДЕНТЛЕРИ ӨНДИРИС КӘРХАНАЛАРЫНДА

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалының кәншилик иси қәнигели 2-курс  студент-жаслары Қараөзек районындағы Султан Ўайс таў дизбеклери (Қаратаў) «Регионал геология» ДУК Қарақалпақстан геология бөлими қәнигелери менен оқыў-илимий, әмелий өндирис жумысларын алып барды.

Әмелият барысында филиалдың Тәбийғый ҳәм улыўма кәсиплик пәнлер кафедрасы баслығы, доцент К.Джаксимуратов, «Регионал геология» ДУК Қарақалпақстан геология бөлими жетекши геологы Х.Шамуратов, «Регионал геология» ДУК Қарақалпақстан геология бөлими геолог-қәнигеси К.Абзатдиновлар студент-жасларға кең түрде түсиниклер берип өтти.

 НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.