ЎАТАНЫМЫЗ БАЙРАҒЫ – МАҚТАНЫШЫМЫЗ, АР-НАМЫСЫМЫЗ

Ҳәр бир мәмлекеттиң байрағы — сол мәмлекет суверинитетиниң тымсалы болып есапланады. Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң белгилери муқаддес есапланып, оларды ҳәр кандай жол менен кемситиў нызамда белгиленген  тәртипте жуўапкершиликке тартылады.

Мәмлекет нышанларының бири болған байрақ бул өзлигимизди билдиреди, миллийлигимизди раўажландырады, соның менен бирге, байрақ бул басқа нышанлар менен биргеликте Өзбекстан Республикасының паспорты десекте болады. Себеби байрақ, гимн, герб бул мәмлекетимиздиң ғәрезсиз екенлигин билдириўши ҳүжжет болып табылады.

Өзбекстан Республикасы байрағы халықаралық қатнасықларда Өзбекстан Республикасының тымсалы болады. Ол мәмлекет ғәрезсизлиги, суверенитети белгиси есапланады.

Өзбекстан Республикасы Олий Кенгашиниң 1991-жыл 18-ноябрьде болып өткен гезексиз VII сессиясында «Мәмлекетлик байрақ ҳаққында»ғы Нызам қабыл етилди. Быйыл усы Нызамның қабыл етилгенине 29 жыл толды.

Сәне мүнәсибети менен усы жылдың 17-ноябрь күни Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында «Ўатанымыз байрағы – мақтанышымыз, ар-намысымыз» атамасында онлайн байрам илажы шөлкемлестирилди.

Илажды филиал директоры Ф.Худойбердиев ашып берди. Буннан соң, Республика “Мәрипат” үгит-нәсиятшылар жәмийети ағзасы, шайыр Р.Отарбаев, ҚМУ студенти, самбо гүреси бойынша жәҳән чемпионы К.Дәрменбаева ҳәм басқалар шығып сөйлеп, мәмлекетимиз байрақларының халқымыз тәғдири, елимиздиң раўажланыўында тутқан орны ҳәм әҳмийетиниң қаншелли дәрежеде жоқары екенлигин айтып өтти.

 Илажда атап өтилгениндей, хал­қымыздың өтмишин, бүгинги күнин ҳәм айдын келешегин өзинде жәмлеген байрағымыз, инсанларды ҳәмийше кәмилликке ҳәм бахытқа жетелеўши күшке ийе Ўатанымыздың айқын тымсалы болып есапланады.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.