МИНИСТРЛИКТИҢ «ҲҮРМЕТ ЖАРЛЫҒЫ» МЕНЕН СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Әлбетте, муғаллим ҳәм устазларымызды қаншелли ҳүрметлесек те арзыйды. Себеби, олар келешегимиз ийелери болған жас әўлад тәрбиясына жуўапкер кәсип ийелери.

1-октябрь – «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» улыўмахалықлық байрамы мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги тәрепинен тараўда нәтийжели жумыс ислеп атырған бир топар тараў пидайылары ҳәр қыйлы сыйлық ҳәм «Ҳүрмет жарлық»лары менен сыйлықланған еди. Мине, усындай сыйлықланғанлар қатарында филиалымыздың Жаслар менен ислесиў, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы Низаматдин Қыдырниязов та министрлик тәрепинен «Ҳүрмет жарлығы» сыйлықланды.

Бүгин Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министри И.Маджидов тәрепинен сыйлықланған Н.Қыдырниязовқа филиал директоры Ф.Худойбердиев «Ҳүрмет жарлық»ты салтанатлы жағдайда тапсырды.

Илажға филиал хызметкерлери, профессор-оқытыўшылар қатнасты.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.