Биринши курс студентлери ушын МАҒЛЫЎМАТНАМА

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРЫ ҲӘМ ОРТА АРНАЎЛЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МИНИСТРЛИГИ

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  НАЎАЙЫ КӘН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ МӘМЛЕКЕТЛИК КӘРХАНАСЫ

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалы

Биринши курс студентлери ушын

МАҒЛЫЎМАТНАМА

НӨКИС – 2020

Усы Қолланба Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалының қурамы, басқарыў системасы, қәнийгеликлери, билим алып атырған жаслардың бәркамал инсан болып жетилисиўи ушын зәрүр болған жоқары инсаныйлық пазыйлетлер, студентлердиң жүрис-турысы қағыйдалары, сәлемлесиў әдеби, сөйлесиў ҳәм кийиниў мәдениятына тийисли мағлыўматлар берилген. Бул мағлыўматлар жасларда студентлик дәўиринде көнликпе қәлиплестириўге жақыннан жәрдем береди, деп ойлаймыз. Қолланба 1-курс студентлериниң жоқары оқыў орнына Бийимлесиўи ҳәм жоқары оқыў орны системасы ҳаққында мағлыўматларға ийе болыўы ушын улыўма түсиник ҳәм көнликпе бериў менен бир қатарда олардың билим алыўынада жәрдем береди. Сонлықтанда оннан барлық студентлер пайдаланыўлары мүмкинлиги усыныс етилген.

Мәнзил: 230112, Нөкис қаласы, Қарақалпақстан көшеси 24 ўй

Веб – сайт:  http://ndkinf.uz/

Телефон: (8361) 224-04-43

Факс: (8361) 224-04-43 e-mail: ndkinf@edu.uz