ОНЛАЙН СЕМИНАР ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында «Филиалдың ишки тәртип қағыйдалары», «Филиалда ис жүритиў ҳәм ҳүжжетлердиӊ орынланыўын қадағалаўды шөлкемлестириў», «Коррупцияға қарсы гүресиў ҳәм жаңа нормативлик ҳүжжетлердиң мазмунын түсиндириў» мәселелери бойынша филиал профессор-оқытыўшыларына ҳәм хызметкерлерине түсиник жумысларын алып барыў ушын онлайн семинар шөлкемлестирилди.

Бунда тийкарынан жумысқа жаңадан кирген хызметкерлерге филиал ишки тәртип қағыйдалары бойынша кадрлар бөлими инспекторы Б.Дурымбетова кең түрде түсиниклер берип өтти.

Сондай-ақ, ҳүжжетлер менен ислесиў, атқарыў тәртиби, ҳүжжетлердиң орынланыўын қадағалаў бойынша филиал мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими методисти Г.Даўлетназарова сөзге шығып, филиалға келип түскен ҳүжжетлер, олардың орынланыў мүддетлери, қадағалаўға алынатуғын ҳүжжетлер, қадағалаў карточкалары, сондай-ақ, филиалдан жиберилетуғын хатлар ҳаққында филиал хызметкерлерине презентация формасында кең түрде түсиндирип өтти.

Коррупцияға қарсы гүресиў, соның менен жаңа нормативлик ҳүжжетлердиң мазмунын түсиндириў бойынша филиалдыӊ юрист-мәсләҳәтшиси З.Аметова өз баянаты менен қатнасты. Билимлендириў ҳаққындағы ҳүжжетлердеги өзгерислер, коррупцияның алдын алыў бойынша да мағлыўматлар берип өтти.

Илаж барысында филиал хызметкерлери өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.